Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu v USA
Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu v USA
Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu v USA
Soutěžní návrh na nový zastupitelský úřad ve Washingtonu byl zpracován v kanceláři DESIGN arcom v rámci mezinárodní soutěže vypsané Ministerstvem zahraničních věcí v červnu 2009. Zadáním bylo vypracovat návrh nového objektu na parcele původního zastupitelství, které je umístěno v roztroušené zástavbě obklopeno zelení. Na základě toho byl navržen solitérní objekt, který nejlépe splňoval složitý stavební program s mnoha rozdílnými oddělenými provozy a zároveň splňoval urbanistické požadavky okolí. V objektu je zahrnutý administrativní úsek, konzulární úsek, reprezentativní část se společenským sálem a bytová část. Fasády jsou tvořeny betonovými stěrkami v různých strukturách a barevnostech doplněné bezrámovými představenými prosklenými plochami.