Veřejné WC Petřín
Vzhledem k umístění stavby v historickém prostředí je objekt navržen s minimálními nároky na výstavbu, provoz a údržbu. Z toho důvodu byla navržena dřevostavba opláštěná titanzinkovým falcovaným plechem, která minimalizuje časové a prostorové nároky na výstavbu. Použitý materiál zajišťuje odolnost a materiálově odkazuje k sousední Petřínské rozhledně.  Z důvodů zvýšených provozních požadavků bylo pro vytápění navrženo tepelné čerpadlo typu vzduch – voda srozvodem tepla v podlaze, což eliminuje přítomnost radiátorů a zajišťuje trvale suchou podlahu.  Pro splachování toalet je navržen systém využití dešťové vody. Jako akumulační nádrž byla využita původní jímka. Při nedostatku dešťové vody se zařízení automaticky přepíná na vodu pitnou. Pisoáry jsou navrženy jako bezvodé. Ve spojení s využitím dešťové vody tak dochází k výraznému ušetření pitné vody. Nucené větrání je zajištěno vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací.   Na povrch stěn a podlah v interiéru je použita voděodolná stěrka, která umožňuje snadnou údržbu. Všechny zařizovací a doplňkové předměty jsou z důvodu ochrany před vandalstvím v nerezovém provedení.