Vzdělávací, výzkumné a inovační centrum pro mládež, Hvězdárna Valašské Meziříčí

Nová stavba s funkcí vzdělávacího, výzkumného a inovačního centra pro mládež je objekt sloužící primárně výzkumné a vzdělávací činnosti s možností přechodného ubytování.

Areál Hvězdárny Valašské Meziříčí obsahuje budovy harmonicky rozmístěné v zeleni, proto bylo zvoleno architektonické zpracování, které navazuje svým pojetím na okolní budovy. Byl kladen důraz na soulad s okolními budovami a celkově střídmý vzhled stavby. Návrh funkčního využití vychází z poměrně přesného zadání zadavatele. Byl navržen dvoupodlažní objekt, skládající se ze dvou vzájemně posunutých hmot, které spojuje hmota schodiště, vystupující nad úroveň střechy v podobě vizuálně odlišné nástavby technického podlaží. Uvnitř dispozice se v místě styku hmot nachází příčně orientovaný prostor vstupní haly a schodiště.

V přízemí se nacházejí provozy spojené s výzkumem a vývojem. Jsou zde pracovny s kancelářskou funkcí, dále pak dílny a laboratoře, kde budou umístěny přístroje pro výzkum. V laboratoři bude umístěna laserová technika s nezbytným příslušenstvím, v dílnách 3D tiskárny a CNC stroje a další vybavení. Zbývající část půdorysu tvoří zázemí. Jsou to skladovací prostory, hygienické zázemí a pokoj s příslušenstvím pro hendikepované osoby. Ze západní strany je přístupná garáž pro služební vozidlo a zahradní techniku.

V prvním patře se nachází účelová ubytovna, tvořena dvoulůžkovými a čtyřlůžkovými pokoji. Jeden z požadavků zadavatele byla minimalizace okenní otvorů na jižní stranu budovy. Proto jsou dvoulůžkové pokoje orientovány na sever. Ubytovna má dále samostatné hygienické zázemí, kuchyňku a sklad.

Stavba je navržena v pasivním standardu, který je definován mnoha kritérii pro vlastní stavbu i technické zařízení budovy.