Výstavba rodinných domů Česspol – Otvovice

Řešené území je uzavřený areál s vlastním vjezdem. Od komunikace na severní straně se území prudce svažuje do relativně rovné nivy Zákolanského potoka. V současné době se zde nachází 6 řadových rodinných domů. Návrh představuje doplnění obytného areálu v podobě výstavby devíti rodinných domů.  Šest domů je navrženo řetězově sdružené, a tři jsou navrženy jako samostatné rodinné domy. Podoba řetězově sdružených domů vznikla na základě konzultace se zpracovatelem připravovaného územního plánu, který poukazoval charakteristickou zástavbu v podobě podélných hmot původních objektů, např. sousedního mlýna. Rodinné domy mají dvě nadzemní podlaží a sedlovou střechu. 

Architektonický výraz domu vychází z principu vesnického domu, obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou tradičního sklonu. Střešní krytinu tvoří hladká, cihlově červená keramická taška. Fasáda je z hladká, omítaná, světle šedé barvy. K základnímu objemu domu je v přízemí připojena hmota obsahují garáž a rozšířenou část přízemí. Tato přidružená hmota je odlišena horizontálním dřevěným obkladem. Dům je ve svém výrazu tradiční a zapadá do vesnické struktury Otvovic. Zároveň poskytuje prostorné řešení dispozice a terasu pro první patro. 

Pro území byla vypracována studie a dokumentace pro územní rozhodnutí. Dále byl studií detailněji zpracován typový dům, který v území navržen v několika variantách.