Vyhlídka Letenské sady
  • Investor: Magistrát hlavního města Prahy
  • Rozsah služeb: Generální projektant – všechny stupně PD, výkon autorského dozoru, výkon technického dozoru investora
  • Projektová dokumentace: 05/2017– 07/2018
  • Realizace: 06/2020 - 08/2020
Vyhlídka Letenské sady
Prostor, který nabízí ničím nerušený široký výhled na historické centrum Prahy si lidé časem sami utvořili a vyšlapali. Proto bylo zcela přirozené prostor doplnit o vyhlídkovou terasu vinoucí se dynamicky podél svahu. Záměrem bylo vytvořit rozlehlou terasu, kde člověk může spočinout a relaxovat, posadit se na schod, na lavičku, na zem, přečíst si knihu nebo se jen tak vyfotit a stále mít výhled na město v rámci klidného zeleného zálivu. Cílem návrhu bylo za použití minimálních zásahů zachovat a podnítit genius loci místa a vytvořit zde vyhlídku. Aby měl člověk při pohledu na město co nejpřirozenější a ničím nerušený pocit, byla navržena nízká bariéra ze zeleně. Půdorysný tvar terasy vychází z morfologie terénu a stávající zaoblené linie kamenných obrubníků. Strom zakomponovaný do terasy tvoří součást panoramatického výhledu a poskytuje návštěvníkům příjemný stín.