Stromovka, zázemí údržby
Nový objekt garáží se nachází v areálu údržby historickém parku Stromovka. Pro architektonické řešení bylo určující umístění stavby v historickém parku a sousedství objektů bývalé myslivny a novodobého provozního objektu. Areálu dominuje stávající provozní zděný objekt se sedlovou střechou, který je umístěn při jižní hranici areálu v úpatí svahu. Hmota nové stavby garáží kompozičně navazuje na tento objekt. Nová stavba je rovněž umístěna v úpatí svahu, souběžně s jižní hranou hranice areálu, tak aby co nejméně bránila možným průhledům přes areál. Stavba je ale od stávajícího objektu oddělena, a odlišuje se svým charakterem, velikostí, i provedením. Záměrem návrhu bylo, aby stavba působila k sousednímu objektu jako podřadnější hospodářská stavba. Stavba garáží je dřevostavba obdélníkového půdorysu s pultovou střechou. Stavba je celoplošně obložena svisle kladenými dřevěnými prkny přírodního vzhledu. Povrch střechy tvoří titanzinkový plech.