Saunové centrum Nové Butovice
Účast na projektu Saunového centra v galerii Nové Butovice spočívala v zajištění projektové dokumentace a autorského dozoru pro celkové výtvarné a prostorové řešení interiéru. Byla vypracována studie a následně prováděcí dokumentace, která zahrnovala barevné a materiálové řešení stěn a stropů, návrh schodiště, výběr svítidel, dokumentaci typových prvků a tvarové řešení atypických interiérových prvků. Během stavby byl prováděn autorský dozor.