Rodinný dům Kostelní Lhota
Pozemek se nachází v intravilánu-zastavěné části obce, na jejím západním okraji. Ze severu pozemek sousedí s hlavní ulicí, odkud je dopravně napojen. Ze dvou stran sousedí se stavebními parcelami. Samotný objekt rodinného domu je umístěn v severní části pozemku, 7 m od jeho hranice. Zde je pak navrženo kryté garážové stání s plochou střechou s extenzivní zelení, směrem do ulice ohraničené zdí. Zeď je rovněž na hranici s pozemkem ze západní strany. Vstup na pozemek je otevřený směrem do ulice a rozšiřuje tak veřejný prostor. Zve případné klienty k návštěvě kanceláře (studia) v přízemí domu. Stavba je dvoupodlažním nízkoenergetickým rodinným domem s dvojící šikmých střech. Dům je štítem orientován do ulice, je zde umístěn vstup do domu a vstup do studia.  Konceptem tvarového řešení hmoty domu je dvoupodlažní kvádr. V horním podlaží hmota domu částečně ustupuje a tvoří terasy. Střecha domu je zdánlivě sedlovou. Hřeben ale neprochází středem půdorysu a střechy mají různé sklony. Mezi domem a ulicí je na pozemku navrženo kryté garážové stání s plochou střechou se železobetonu s vrstvou zeminy a extenzivní zelení. Rodinný dům je provozně řešen jako jedna bytová jednotka s prostorem studia, které je i samostatně z venku přístupné. Dům má podélný nosný stěnový systém se střední nosnou stěnou, čemuž odpovídá i trojtraktová dispozice s chodbou uprostřed a pokoji po stranách. V rohu dispozice je dvouramenné schodiště. V první podlaží je hlavní obývací prostor s kuchyní na celou šíři domu s velkými okny otevřenými do zahrady. V přízemí je dále koupelna, šatna, technická místnost a studio, s kanceláří a hygienickým zázemím. V patře je klidová zóna se třemi ložnicemi, koupelnou a šatnami.