Rodinný dům Horoměřice

Stavba přestavovaného rodinného domu je umístěna na parcele s půdorysným tvarem obdélníku. Kratší stranou na jihovýchodě přiléhá ke komunikaci v ulici Kolmá. Zbylými stranami pozemek sousedí s pozemky se zástavbou rodinných domů. Pozemek má převážně rovinnou konfigurací terénu. Samotný objekt rodinného domu je umístěn v jižní části pozemku s odstupovou vzdálenosti k veřejné komunikaci cca 6 m. Stojí rovněž na severovýchodní hranici se sousedním pozemkem. Zde sousedí štítovou stěnou s domem na sousedním pozemku. Společně vytváří dvojdomek s asymetrickou zástavbou. Tento druh dvojdomků s asymetrií se vyskytuje v zástavbě v okolí.

Stavba je navržena jako nízkoenergetický rodinný dům. Z toho vychází celkové kompaktní hmotové řešení, s co nejmenším obvodovým pláštěm. Jedná se o kvádr zastřešený sedlovou střechou se sklonem 25 stupňů. Nad vstupem do domu a nad parkovacím stáním je hliníkový přístřešek s prosklenou střechou. Takovýto přístřešek je rovněž nad terasou u domu směrem do zahrady. Obvodové zdivo je omítané fasádní omítkou v bílé barvě. Sokl a plochy mezi nízkými okny jsou obloženy tmavě šedými velkoplošnými deskami. Okna jsou plastová, tmavě šedá s plechovými tmavě šedými parapety a předokenními hliníkovými roletami v tmavě šedé barvě. Střešní plášť je z pálené střešní krytiny, z černých tašek.

Vnitřní řešení je jednoduché v kombinaci omítaných ploch, laminátových dveří v bezfalcových zárubních, vinylových a keramických podlah. Vnitřní jednoramenné schodiště je dřevěné se skleněným zábradlím.