Rodinný dům Doubrava
Návrh domu představuje jednoduchou dvoupodlažní hmotu obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou se sklonem 35°.  Objekt je zděný, omítnutý ve světlé barvě smetanového odstínu. Okna jsou plastová, tmavě šedá s plechovými tmavě šedými parapety a předokenními hliníkovými roletami v tmavě šedé barvě. Střešní plášť je z aluzinkového tmavě šedého plechu se svislými falcy. Přístřešek pro auta je umístěn v severovýchodním rohu pozemku a přiléhá k hmotě rodinného domu. Konstrukci přístřešku tvoří ocelové sloupy a zděné stěny z betonových tvárnic nesoucí plochou střechu. V místě vjezdu je navržena ocelová pozinkovaná rolovací mříž s velkými oky. Podél jižní a západní strany objektu se navržena dřevěná pergola se slunolamy a částečně s plochou střechou, která chrání prostor terasy. Vnitřní řešení je jednoduché v kombinaci omítaných ploch, laminátových dveří v bezfalcových zárubních, vinylových a keramických podlah. Vnitřní křivočaré schodiště bude betonové s dřevěnými stupni, zábradlí kovové.