Rekonstrukce závodní jídelny v areálu Mazanka AV ČR
  • Investor: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
  • Rozsah služeb: Generální projektant – všechny stupně PD, výkon autorského dozoru
  • Projektová dokumentace: 04/2014 – 05/2015
  • Realizace: 09/2015 – 08/2016

Objekt jídelny Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR ze 70-tých let, morálně i fyzicky zastaralý, byl rekonstruován pro nové potřeby klienta. Nové uspořádání vnitřního prostoru obsahuje jednotlivé funkční celky – administrativní prostory, jídelnu s varnou, ubytování a společné prostory s hygienickým zázemím. Součástí rekonstrukce byla kompletní výměna technické infrastruktury budovy. Zvláštní pozornost byla věnována výběru pláště budovy s ohledem na nové zateplení. Doba realizace byla 10 měsíců.