Rekonstrukce hotelu Savoy
  • Investor: Evropský investiční holding a.s.
  • Rozsah služeb: Generální projektant – všechny stupně PD, výkon autorského a technického dozoru. Autorská spolupráce s arch. Dmitry Barabash a arch. Anatoly Falkin. Interiér ve spolupráci s 2paar architektonický ateliér Růžička, akad.arch. Petr Růžička, akad.arch. Jaroslav Šusta
  • Projektová dokumentace: 12/2014 – 02/2015
  • Realizace: 01/2015 – 06/2015