Rekonstrukce fasády VOPŠ, SOŠPG a Gymnázium Praha 6

Rekonstrukce spočívala v zateplení fasády a výměně okenních výplní. Objekt je kulturní památkou. Příprava projektu probíhala v úzké spolupráci s NPU a OPP MHMP.