Rekonstrukce fasády VOPŠ, SOŠPG a Gymnázium Praha 6
  • Investor: Magistrát hlavního města Prahy
  • Rozsah služeb: Provedení profesních výkonů při přípravě a zadání realizace stavby – zaměření a zajištění průzkumů, vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení včetně zajištění stavebního povolení. Dokumentace pro provedení stavby a pro výběr dodavatele vč. plánu BOZP. Výkon autorského dozoru.
  • Projektová dokumentace: 04/2013 – 01/2016
  • Realizace: 05/2018 – 01/2019

Rekonstrukce spočívala v zateplení fasády a výměně okenních výplní. Objekt je kulturní památkou. Příprava projektu probíhala v úzké spolupráci s NPU a OPP MHMP.