Rekonstrukce fasády a dostavba výtahu bytového domu Jugoslávských partyzánů
Navržený výtah je umístěn při dvorní fasádě. Výtahová šachta byly navržena tak, aby byla co nejvíce tvarově a architektonicky spjata s fasádou objektu. Bytový dům je dvoutraktový, v tradiční blokové zástavbě, fasádami orientovaný do ulice a dvora. Šachta je napojena na nároží stávajícího rizalitu schodiště. Jednotlivé stanice výtahu jsou na mezipodestách schodiště.  Na jedné straně stěna šachty plynule navazuje na stávající rizalit, druhá strana šachty je odlehčena rohovou prosklenou výplní. Členění rámové prosklené výplně je navrženo tradičně a s přiznáním dělení na jednotlivá podlaží.