Rekonstrukce domu U zlatého stromu

V rámci výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace, vypsané pražskou židovskou obcí byla vypracována architektonická studie ideového záměru na využití nemovitosti.

Zadáním studie byla kompletní rekonstrukce památkově chráněného historického objektu v Dlouhé ulici na Praze 1 a dostavba navazujícího nového objektu do proluky v Haštalské ulici.

Důležitou součástí návrhu bylo také nové propojení Dlouhé a Haštalské ulice s novým vnitřním pobytovým prostorem.

V historickém objektu byly v přízemí a suterénu navrženy restaurační provozy v dalších patrech pak prostory k pronajmutí převáženě s administrativní funkcí.

Nový objekt v Haštalské ulici byl navržen jako bytový s 13 bytovými jednotkami v 9 nadzemních podlažích. Součástí objektu byly garáže s využitím parkovacích mechanismů.

Stávající historický objekt palácového typu je jedinečným zachovaným příkladem renesančního měšťanského domu. Při návrhu rekonstrukce bylo přistupováno se snahou o zachování stávající formy, objemu a záchrany dochovaných stavebních prvků. Byly navržené pouze nezbytné stavební zásahy pro provozní řešení objektu a jeho další zhodnocení. Všechny zásahy směřovaly k revitalizaci objektu.

Nový objekt byl řešen s ohledem na okolní stavby, které svojí výškou nepřevyšuje. Půdorysně je vestavěn do proluky mezi sousední objekty a od historického objektu je oddělen atriem.