Rekonstrukce a přístavba radnice Němčice nad Hanou

Stávající objekt radnice umístěný na náměstí v nárožní pozici pochází z počátku 20. století. Současné uspořádání, nejednotná koncepce využití i celková fyzická a morální zastaralost vede k návrhu kompletní rekonstrukce objektu. Rekonstrukce představuje zásadní změny vnitřních dispozic včetně nové vertikální komunikace, dále kompletní výměny technických instalací a obnovy všech povrchů a vybavení. Část stávajícího objektu, která je zastřešena sedlovou střechou do tvaru písmene „L“ se ve větší míře zachovává a obnovuje. Dvorní přístavba bude naopak zbourána a na jejím místě bude zbudována dvoupodlažní přístavba, provozně integrovaná do dispozice objektu radnice, s rovnou střechou doplněnou o tři pilovité světlíky.

Prostory hlavní budovy v obou nadzemních podlažích včetně podkroví budou nadále sloužit administrativním potřebám radnice. V západní části dispozice bude centrální trojramenné schodiště s výtahem. V přístavbě je umístěna obřadní síň, která je přes foyer propojena se zázemím v hlavní budově.

Fasády stávajícího objektu budou zatepleny a nově omítnuty hladkou světle šedou omítkou. Štíty a římsa budou tvarově upraveny do původních tvarů. Bude provedena výměna oken v tmavě šedé barvě.   V přízemí budou okna zvětšena na stejnou výšku jako okna v 2. NP. Střecha stávajícího objektu bude opatřena plechovou falcovanou střešní krytinou v barvě antracit. Stejnou barvu bude mít i pilové světlíky a oplechování. Plochá střecha přístavby bude pokryta praným kačírkem. Hlavní vstup z náměstí se schodištěm a rampou pro bezbariérový přístup bude opatřen ochrannou markýzou. Součástí bude i úprava nároží do oblouku zejména pro lepší průchod kolem objektu.

Hmota přístavby se svým vzhledem a tvarování fasády od stávajícího objektu odlišuje. Fasáda bude zaoblená a prolomená svislými pásy oken přes obě podlaží. Bude zde umístěn bezbariérový vstup. Pilové světlíky budou osvětlovat obřadní síň umístěnou ve 2. NP přístavby. Celá přístavba bude mít stejnou výšku, jako je výška stávající římsy 2. NP. Fasáda bude opatřena betonovou exteriérovou stěrkou v odstínech šedé barvy.