Rekonstrukce a dostavba rodinného domu Zdíkov

Původní objekt pocházející z konce 30. let 20. století byl kompletně rekonstruován po stránce vnějšího vzhledu i vnitřních dispozic a technického vybavení. Objekt má 2 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží a půdu. Jde o samostatně stojící rodinný dům. V rámci rekonstrukce objektu byla provedena dostavba objektu spočívající v rozšíření hlavní hmoty objektu, vybudování nového zádveří s vnějším schodištěm a zvětšení prosklené zimní zahrady.

Architektonické řešení vnějšího vzhledu objektu bylo podřízeno snaze o zachování autenticity stávajícího objektu s charakteristickými znaky tehdejší zástavby. Díky dostavbě se stávající arkýř s balkónkem stal centrálním prvkem uliční fasády objektu. Fasáda je opatřena fasádním nátěrem šedozelené barvy a je doplněna novými o tón světlejšími okenními šambránami. Přírodní dřevo je uplatněno v případě okenních výplní, a na dalších stavebních prvcích fasády a konstrukce zimní zahrady. Výrazným sjednocujícím prvkem je kamenný obklad na podezdívce objektu, na stěnách zimní zahrady a podezdívce plotu. Střešní krytinu tvoří šablony v grafitové tmavě šedé barvě. Ve stejné barvě jsou také veškeré zámečnické prvky jako plotové výplně nebo zábradlí schodiště.

Dispoziční řešení je navrženo dle požadavků investora s důrazem na praktičnost využívání objektu a pohodlí pro všechny obyvatele. Dispozice a návrh technického řešení stavby jsou vypracovány se snahou o maximální variabilitu a účelnost. V interiéru byly obnoveny veškeré skladby podlah, povrchy stěn a stropů, byly provedeny repase nebo repliky dveřních výplní a dalšího interiérové vybavení.