Rekonstrukce a dostavba objektu v Radlické ulici
V rámci vyzvané soutěže byla zpracována objemová studie pro rekonstrukci a dostavbu objektu bývalé tiskárny v Radlické ulici na Smíchově. Návrh vycházel ze zadání, které bylo rozděleno do několika etap. První etapa představovala adaptaci stávajícího objektu pro  administrativní využití. Jako další etapy výstavby byly navrženy střešní nástavby s byty na stávajícím objektu a nový objekt bytového domu umístěný ve dvoře areálu.