Prodejna COS

V rámci rekonstrukce secesního objektu vypracoval DESIGN arcom ve spolupráci s londýnskými designéry architektonický koncept, dokumentaci pro stavební povolení a realizační dokumentaci nové prodejny COS a následně prováděl vedení projektu a technický dozor investora. Důraz byl kladen na exkluzivitu použitých obkladových materiálů (umělý kámen, přírodní dřevo, surová ocel) a minimalistické pojetí prostor.