Přístavba Střední školy Brno, Charbulova

Nová budova přístavby střední školy Charbulova rozšiřuje stávající provoz o nové prostory učeben, odborných učeben, a odborných pracovišť spojených s prodejem a službami. Přímé napojení na stávající objekt nebylo možné, proto byl koncept odděleného objektu spojeného se stávající budovou spojovacím můstkem.

Nová budova o třech nadzemních podlažích a jedním podzemním, je čtvercového půdorysu s centrální dispozicí, v jejímž středu se nachází otevřené schodiště a odpočinkové prostory. Tyto prostory jsou vymezeny okružní chodbou obsluhující jednotlivé místnosti po obvodu budovy.

Schodiště a prostor kolem schodiště ve středu dispozice je hlavní myšlenkou koncepce návrhu. Vzniká zde shromažďovací a odpočinkový prostor, který propojuje celou školu horizontálně a vertikálně od přízemí až po střechu, určenou také k odpočinku. Schodiště je navrženo široké, otevřené, umožňující vizuální kontakt v celém okolním komunikačním prostoru. Odpočinkový prostor v centru dispozice je přirozeným shromažďovacím prostorem pro studenty během přestávek. Do prostoru schodiště dopadá denní osvětlení prosklenou střechou atria. Tento koncept si klade za cíl podporu kolektivu a vzájemné interakce mezi studenty.

Jednolitá plná hmota objektu je doplněna velkými otvory, které tvoří větší celky oken v kombinaci s lehkým fasádním pláštěm z polykarbonátových desek. Kontrast velkých celků plných a odlehčených ploch je podstata architektonického řešení. Pravidelný rastr oken, korespondující s vnitřní dispozicí je tímto potlačen. Ze tří stran objektu jsou okenní otvory navrženy v maximální míře. V úrovni přízemí jsou okna kombinována s průsvitným pláštěm. Z jižní a západní strany jsou celoprosklené výlohy výukových provozoven pro veřejnost. Na východní straně objektu, kde je fasáda orientována ke stávající budově naopak fasáda neobsahuje s výjimkou prosklení únikového schodiště a chodby žádné okenní otvory. Z této strany jsou do budovy také dva provozní vstupy. Z jižní strany jsou ve výlohách vstupy do provozoven. Celý vstupní parter je chráněn průběžnou stříškou.

Na úrovni střechy se nachází prostor pro technologii vzduchotechniky a pobytová extenzivní zelená střecha. Střešní prostor je ohrazen zvýšenou atikou, která tvoří optickou i zvukovou bariéru pro technologie. V rozích je stěna plná, navazující na plnou spodní část budovy bez okenních otvorů. V části nad okenními otvory probíhá kompaktní plocha z průsvitných polykarbonátových desek.