Oplocení parku Havlíčkovy sady
Historické oplocení parku Havlíčkovy sady je velmi různorodé. Proměňuje se v závislosti na terénu a prostředí, ve kterém je umístěno. Klasické oplocení se zděnými sloupky a kovanými ozdobnými výplněmi se střídá se plnou zdí. Oplocení a brány doplňuje drobná architektura, strážní domek u hlavní brány, nebo domek bývalé trafiky. Součástí oplocení byla rekonstrukce opěrných zdí v dolní části parku s balustrádovým zábradlím a točitým schodištěm. Vstupní brány jsou pojednány dle dobového tvarosloví bohatou štukovou výzdobou. Do všech bran byla osazena nová dřevěná vrata, která jsou navržena dle dobových fotografií. Barevnost omítek, kovových i dřevěných prvků plotu a vstupních bran byly předmětem konzultací s orgány památkové péče. V rámci kompletní rekonstrukce oplocení parku Havlíčkovy sady byl obnoven strážní dům u hlavní brány a malý zděný domek bývalé trafiky s mansardovou střechou