Obvodní oddělení Policie ČR Polná
1.PP
1.NP
2.NP

Pozemek určený pro stavbu se nachází se na východním okraji Polné, při ulici Palackého, která přechází v komunikaci na Velké Meziříčí. Příjezd i přístup do objektu je navržen z málo frekventované ulice Na Hlíně. Pozemek bylo nutno využít v maximální míře. Stavba je umístěna při jižní straně pozemku. Ze severní strany je umístěno parkoviště. S ohledem na stoupající terén pozemků bylo nutné parkoviště částečně sklonit a příjezd zajistit rampou. Zapuštěná část parkoviště umožňuje přístup do garáží v 1.PP.

Vstup do objektu je zajištěn schodištěm, které stoupá společně s terénem. Úroveň podlahy přízemí je daná konstrukční výškou nad podzemním podlažím a také potřebou mít celé 1. NP nad terénem, s ohledem na denní osvětlení okny. Vedle vstupního schodiště je parkovací stání pro invalidy. Bezbariérový vstup je navržen po chodníku a rampou z ulice Palackého.

Policejní oddělení je navrženo jako pravoúhlý kvádr, který směrem k hlavní ulici Palackého vystupuje dvěma nadzemními podlažími nad stoupající terén. Směrem k parkovišti na severní stranu je objekt třípodlažní, terén je zde zahloubený kvůli sjezdu do garáží a dennímu přisvětlení cel.

Vnější plášť je provětrávaný z šedých fasádních cementovláknitých desek. Okna jsou plastová tmavě šedá, na bocích doplněná kovovými modrými vystupujícími stínícími a dekorativními prvky. Okna jsou stíněná vnějšími žaluziemi. V přízemí ve vstupní části je použita modrá průsvitná stěna z polykarbonátových panelů, která prosvětluje a zdůrazňuje vstupní prostory objektu. Vstupní části přízemí a suterénu jsou cloněny tmavě šedými markýzami proti dešti.

Objekt je třípodlažní pětitrakt. Využití jednotlivých podlaží odpovídá zónování dle funkčních celků. Dispoziční koncepce vychází z centrálního schodiště v komunikační hale. Funkční prostory jsou uspořádány kolem této haly. Součástí haly jsou služební toalety a další prostory, jako copy centrum, a server. Místnosti kolem této centrální schodišťové haly jsou všechny přilehlé k fasádě čímž je zajištěno dostatečné denní osvětlení. Dispozice je navržena v jednotném modulu 1,25 m, tím je velmi variabilní a umožňuje případné změny využití místností, nebo případné posuny příček.