Komunitní centrum Praha 10 – Vršovice

Stávající nárožní dům se nachází v souvislé zástavbě, jedná se o podsklepený zděný objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a půdou. Stropní konstrukce nad sklepem je klenbová, v nadzemních podlažích se jedná o dřevěné trámové stropy. Nosnou konstrukci sedlové střechy tvoří dřevěný krov vaznicové soustavy. Objekt, který byl převážně využíván pro bytové účely, byl delší dobu neobydlený a chátral.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o rekonstrukci stávajícího objektu z konce 19. století s charakteristickými znaky tehdejší pražské zástavby, je architektonické řešení podřízeno snaze o zachování autenticity vnějšího vzhledu objektu.

Podstatným prvkem vnějšího vzhledu je rohová fasáda s rohovým arkýřem ukončeným čtyřhrannou věžičkou. Původně byla fasáda zřejmě zdobená, ale při opravě fasády ve 30. letech, došlo k otlučení výzdoby a dům dostal novou břízolitovou omítku. Do ulice Rostovská je fasáda členěná mělkou bosáží. Návrh zcela zachoval stávající členění fasády, okna byla vyměněna za nová dřevěná špaletová. Fasády do ulice nebylo nutné zateplit, proto byly zachovány proporce i římsy. Fasády do dvora tvoří převážně dřevěné pavlačové stěny, které byly nově provedené. Střešní krytina je keramická tašková, střešní jsou budou kovová ateliérová do prostoru multifunkčního sálu a doplněná kovovými jednotlivými střešními okny. Do suterénu vede ze dvora rampa vložená do jakéhosi velkého anglického dvorku. Tato část dvorku je rekonstruována a rampa nahrazena ocelovým roštovým schodištěm. Na dvorku je část plochy vydlážděna žulovou dlažbou, jako je v průjezdu. Ostatní plochy jsou zatravněné a doplněné lavičkami. V rohu dvorku je vysazen domovní strom.

V interiéru domu je zachován stávající průjezd s žulovou dlažbou. Stávající schodiště je rovněž zachováno, zbytky litinového zábradlí jsou doplněny replikami. Požární schodiště a schodiště z přízemí do suterénu jsou nová. Prostor zaskleného světlíku, otevřený do přízemí je zachován, včetně litinového zábradlí. Do tohoto prostoru jsou vloženy dva prosklené výtahy. S ohledem na špatný stav stropů bylo nutné provést nové podlahové konstrukce. Původní zděné příčky byly po provedení nových stropních konstrukcí nahrazeny sádrokartonovými příčkami. V podkroví je vybudován multifunkční sál, který je otevřen až do hřebene a prosvětlen ateliérovými okny. Vznikl tím krásný vzdušný prostor. Dveře do veřejných komunikačních prostor a okna jsou repliky p)vodních dveří a oken.
Požadavkem investora bylo vybudovat multifunkční prostor pro různé typy využití, doplněný malometrážními byty.

1. podzemní podlaží – V suterénu, přístupném po hlavním schodišti a výtahem, je navržena místnost pro zájmovou činnost. Z této místnosti vedou francouzská okna do anglického dvorku se schodištěm. Jsou zde rozdělené šatny pro muže a ženy. Dále je zde prostor hudební zkušebny a sociální zázemí, včetně zázemí pro personál komunitního centra. V suterénu jsou také technické místnosti kotelny, strojovny vzduchotechniky a ohřev teplé užitkové vody.

1.nadzemní podlaží – Vstup do objektu zůstává nezměněný z ulice U Vršovického nádraží, vstupními dvoukřídlými vraty, zavřenými jen v době uzavření objektu. Přes den jsou otevřená a vstup je zajištěn skleněnými dveřmi s automatickým pohonem. V levé části od průjezdu je umístěn denní stacionář. V průjezdu napravo je recepce a za ní obchůdek. Předpokládá se prodej vlastních manufakturních výrobků. V rohu obou křídel je sociální zařízení pro návštěvníky kavárny. Ve dvorním vestavku je toaleta pro vozíčkáře a odvětraný prostor na popelnice. V křídle přilehlém k ulici Rostovské je umístěna kavárna. Do kavárny je přímý vstup z rohu objektu.

2. nadzemní podlaží – Podlaží je rozděleno na dvě části, v levém traktu jsou kanceláře a konzultační místnosti k pronájmu. V rohu dispozice je sociální zařízení. V křídle přilehlém k Rostovské jsou krátkodobě pronajímatelné kanceláře a výukové místnosti.
3. a 4. NP – V těchto dvou podlažích jsou umístěny malometrážní, nájemné byty, vždy 7 bytů na podlaží.

5. nadzemní podlaží – podkroví – Hlavní částí podkroví je multifunkční sál pro konání společenských akcí a přednášek. V rohové části podlaží jsou umístěny toalety a šatna pro účinkující. V křídle podél Rostovské ulice jsou kanceláře zaměstnanců centra.