Havlíčkovy sady

Kancelář DESIGN arcom získala první místo za soutěžní návrh na revitalizaci památkově chráněného parku Havlíčkovy sady. Návrh vychází ze základní dodnes dochované kompozice parku, kterou tvoří dvě hlavní části. Silně romantická severozápadní část s Grotou a jezírkem má výjimečný půvab. Tyto komorně laděné partie byly nejoblíbenější částí zahrady svého zakladatele, nejoblíbenějším místem, po zpřístupnění parku veřejnosti a zcela jistě mohou po citlivé obnově zaujmout i dnešní návštěvníky. Grota již od renesance byla vždy ideovým centrem zahrady. Přírodně krajinářská část s modelovaným terénem a zajímavými průhledy ve spodní části stále vykazuje vysoké kvality původní koncepce parku, které je žádoucí zachovat. V daném případě bylo tedy základním přístupem k řešení prostoru pokora k vytvořenému dílu, citlivá obnova dochovaných prvků, případně doplnění chybějících dle archívních dokumentů a postupné přiblížení sortimentu dřevin původnímu bohatšímu složení. Součástí návrhu bylo i vnesení nových prvků respektujících oprávněné požadavky návštěvníků. Omezilo se však pouze na vytvoření bezpečného prostoru pro hry dětí, výstavbu WC a doplnění parku vhodným mobiliářem a pítky. Kancelář byla vyzvána městkou částí k provedení následných projekčních stupňů dokumentace, které úspěšně směřují k zahájení vlastní rekonstrukce.

 

 

Návrh respektuje dodnes zachovanou základní kompozici parku. Zahrnuje zejména obnovu romantické severozápadní části s Grotou a jezírkem s výjimečným půvabem. Tyto komorně laděné partie byly nejoblíbenější částí zahrady svého zakladatele, nejoblíbenějším místem, po zpřístupnění parku veřejnosti a zcela jistě mohou po citlivé obnově zaujmout i dnešní návštěvníky. Grota již od renesance byla vždy ideovým centrem zahrady.