Dostavba výtahu Milady Horákové 123
V případě dostavby výtahu na objektu v ulici Milady Horákové bylo řešení poměrně složité. Výtah je umístěn exponované straně severní fasády domu, která je orientována do ulice Milady Horákové. Toto řešení představovalo velmi složitý legislativní proces, který byl však úspěšně podstoupen a mohlo po té dojít k vlastní realizaci výtahu.