Dostavba výtahu Milady Horákové 123
  • Investor: Společenství vlastníků jednotek domů v Praze 6, č.p. 297, 298, 299
  • Rozsah služeb: Generální projektant – všechny stupně PD, výkon autorského dozoru, výkon technického dozoru investora
  • Projektová dokumentace: 08/2011 – 01/2013
  • Realizace: 02/2014 – 04/2014
V případě dostavby výtahu na objektu v ulici Milady Horákové bylo řešení poměrně složité. Výtah je umístěn exponované straně severní fasády domu, která je orientována do ulice Milady Horákové. Toto řešení představovalo velmi složitý legislativní proces, který byl však úspěšně podstoupen a mohlo po té dojít k vlastní realizaci výtahu.