Citibank Bratislava, Vstupní prostory a pokladna

Citibank Bratislava – Vstupní prostory a pokladna

Úpravy vstupních prostor kanceláří Bratislavské pobočky Citibank Europe plc představovaly zbudování nové vstupní haly s recepcí a přístupem k přepážce pokladny, vlastní místnost pokladny a trezorovou místnost. Dále byla přesunuta zasedací místnost a upravena přiléhající chodba.

Součástí byl návrh interiéru, který vycházel z manuálu Citibank. Základní povrchy mobiliáře tvoří tmavě hnědá dřevěná dýha a bílý korian.


Citibank Bratislava – entrance hall and teller area

Reconstruction of entry area offices Bratislava branch of Citibank Europe plc includes the construction of a new entrance hall with reception and access to the teller desk, teller area with vault room. Further meeting room was moved and adjusted adjoining hallway.

Part of project was the interior design, which was based on the manual Citibank. Basic surfaces of the furniture is dark brown wood veneer and white corian.