Citibank Bratislava Renovace interiéru
  • Investor: Citibank Europe plc
  • Rozsah služeb: Dokumentace pro provedení stavby, dokumentace interiéru, výkon autorského dozoru
  • Projektová dokumentace: 11/2016 – 03/2017
  • Realizace: 04/2017 – 09/2017
Renovace interiéru stávajících kanceláří bratislavské pobočky Citibank Europe plc byla zaměřena na obnovení reprezentativních a společných prostor. Do původního jednotvárného kancelářského prostoru byly vneseny nové prvky, které svým provedením korespondují s daným účelem. Reprezentativní část prostor zahrnuje nová vstupní hala s recepcí a přístupem k přepážce pokladny, přilehlá zasedací místnost a čekací koutek. Volnější design byl zvolen pro společné chodby s úložnými prostory a zejména kuchyňku s důrazem na osvěžující prostředí.