Bytový dům Táborská
V kanceláři DESIGN arcom byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro bytový dům v Táborské ulici. Nový dům lokalizovaný do proluky byl koncipován jako polyfunkční. V objektu byly navrženy v přízemí obchodní prostory, v prvních dvou patrech kancelářské prostory a ve zbývajících patrech byty. Ve snaze o maximální využití stavební parcely byl objekt v prvních třech podlažích navržen přes celý pozemek. Doprava v klidu je řešena ve dvou podzemních podlažích s garážemi obsluhované výtahem. Střízlivé a tradičně pojaté uliční průčelí bylo obohaceno použitými materiály, obkladem parteru a barevností fasády.