Bankovní dům UniCredit Bank – náměstí Republiky

REKONSTRUKCE BANKOVNÍHO DOMU UNICREDIT BANK NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

Záměrem společnosti UniCredit bank bylo přetvořit standardní administrativní objekt na nový typ bankovního domu plně otevřeného veřejnosti. Společnost DESIGN arcom s.r.o. se podílela na rekonstrukci od koncepční fáze až po vlastní realizaci při výkonu TDI. Bankovní dům byl postavený v roce 1997 na základě vítězného soutěžního návrhu společnosti Winking · Froh Architekten BDA, SRN. Soutěžní návrh se vyznačuje jednoduchými a tvarově čistými proporcemi vnitřního prostoru, podléhá rovněž autorskému právu, a tudíž bylo nutné všechny citlivé otázky konzultovat autory návrhu. Rekonstrukce spočívala v kompletní výměně vnitřních povrchů, výměně nebo obnově některých technických instalací, návrh nového interiéru a vybavení nábytkem včetně atypických kusů.

Nejvýznamnější zásahy se týkaly vnitřního atria objektu. Zrušení uzavřených kanceláří v jižním dvou-traktu náhradou za otevřený kancelářský prostor přispělo k celkovému otevření a transparentnosti hlavního prostoru atria. Další významný zásah do čistého až puristického vhledu atria objektu představuje nové těleso výtahu, které bylo předmětem zadání. V autorské spolupráci s profesorem Winkingem se podařilo tuto citlivou záležitost vyřešit a přispět k celkovému zhodnocení daného prostoru.

Celý vnitřní kancelářský prostor byl kompletně přebudován, tak aby vyhovoval novému pojetí bankovního provozu. Nově otevřené kancelářské prostory jsou doplněné celoprosklenými konstrukcemi uzavřených místností. Součástí rekonstrukce byla i tvorba architektonického detailu a návrh interiéru v mnoha podobách. Pro nové prostory bylo řešeno vybavení typovým nábytkem v různých standardech ve spolupráci s nábytkářskými firmami. Podstatnou částí činnosti byly návrhy a realizace atypického nábytku recepcí, pokladen, vestavěných šatních skříní a dalších kusů nábytku. Pro budovu byl také navržen atypický navigační systém.

Budova UniCredit bank nám. Republiky
Atrium
Nová výtahová šachta