Stavba Rekonstrukce fasády VOPŠ, SOŠPg a Gymnázia byla zkolaudována