Squashové centrum Strahov

pracujeme na rekonstrukci Squashového centra v areálu Strahovského stadionu. Zpracovali jsme studii, která řeší stavebně technické posouzení prostor a návrh dispozičních a stavebních úprav prostor zázemí a relaxační zóny. Součástí je posouzení a návrh technologických zařízení. Nezbytnou částí dokumentace bylo finančního vyhodnocení. Potřebné pro další pokračování projektu.