Rekonstrukce

REKONSTRUKCE FASÁDY VOPŠ, SOŠPG A GYMNÁZIUM PRAHA 6

1/2019

Investor:
Magistrát hlavního města Prahy
Rozsah služeb:
Provedení profesních výkonů při přípravě a zadání realizace stavby – zaměření a zajištění průzkumů, vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení včetně zajištění stavebního povolení. Dokumentace pro provedení stavby a pro výběr dodavatele vč. plánu BOZP. Výkon autorského dozoru.
Finanční objem zakázky:
20 mil Kč
Projektová dokumentace:
04/2013 – 01/2016
Realizace:
05/2018 – 01/2019
Rekonstrukce spočívala v zateplení fasády a výměně okenních výplní. Objekt je kulturní památkou. Příprava projektu probíhala v úzké spolupráci s NPU a OPP MHMP.