Realizace návrhu
Realizace návrhu
Vizualizace návrhu
Vizualizace návrhu
Stávající stav
Stávající stav

Rekonstrukce

Rekonstrukce fasády a dostavba výtahu Jug. partyzánů

10/2016

Investor:
Společenství vlastníků jednotek Jugoslávských partyzánů 22
Rozsah služeb:
Generální projektant – všechny stupně PD, výkon autorského dozoru, výkon technického dozoru investora
Projektová dokumentace:
10/2014 – 02/2015
Realizace:
05/2016 – 10/2016

Navržený výtah je umístěn při dvorní fasádě. Výtahová šachta byly navržena tak, aby byla co nejvíce tvarově a architektonicky spjata s fasádou objektu. Bytový dům je dvoutraktový, v tradiční blokové zástavbě, fasádami orientovaný do ulice a dvora. Šachta je napojena na nároží stávajícího rizalitu schodiště. Jednotlivé stanice výtahu jsou na mezipodestách schodiště. Na jedné straně stěna šachty plynule navazuje na stávající rizalit, druhá strana šachty je odlehčena rohovou prosklenou výplní. Členění rámové prosklené výplně je navrženo tradičně a s přiznáním dělení na jednotlivá podlaží.