Recepce
Recepce
Nová výtahová šachta
Nová výtahová šachta

Rekonstrukce

Rekonstrukce bankovního domu UniCredit Bank náměstí Republiky

11/2011

Investor:
UniCredit Bank Czech republic a.s.
Rozsah služeb:
Autor studie, asistence při zadání vypracování PD, korekce prováděcí PD a koordinace specializovaných částí, výkon technického dozoru investora, vedení projektu
Finanční objem zakázky:
Objednatel tuto informaci zakázal poskytnout. Investiční náklady jsou v řádu 9ti místného čísla
Projektová dokumentace:
02/2011 – 06/2011
Realizace:
05/2011 – 02/2012

Záměrem společnosti UniCredit bank bylo přetvořit standardní administrativní objekt na nový typ bankovního domu plně otevřeného veřejnosti.

Společnost DESIGN arcom s.r.o. se podílela na rekonstrukci od koncepční fáze až po vlastní realizaci při výkonu TDI. Bankovní dům byl postavený v roce 1997 na základě vítězného soutěžního návrhu společnosti Winking · Froh Architekten BDA, SRN. Soutěžní návrh se vyznačuje jednoduchými a tvarově čistými proporcemi vnitřního prostoru, podléhá rovněž autorskému právu, a tudíž bylo nutné všechny citlivé otázky konzultovat autory návrhu. Rekonstrukce spočívala v kompletní výměně vnitřních povrchů, výměně nebo obnově některých technických instalací, návrh nového interiéru a vybavení nábytkem včetně atypických kusů. Nejvýznamnější zásahy se týkaly vnitřního atria objektu. Zrušení uzavřených kanceláří v jižním dvou-traktu náhradou za otevřený kancelářský prostor přispělo k celkovému otevření a transparentnosti hlavního prostoru atria. Další významný zásah do čistého až puristického vhledu atria objektu představuje nové těleso výtahu, které bylo předmětem zadání. V autorské spolupráci s profesorem Winkingem se podařilo tuto citlivou záležitost vyřešit a přispět k celkovému zhodnocení daného prostoru.