Obchodní jednotky

Prodejna Salomon Nový Smíchov

8/2012

Investor:
AMER SPORTS Czech Republic s.r.o.
Rozsah služeb:
Generální projektant – všechny stupně PD, výkon autorského dozoru, výkon technického dozoru investora
Projektová dokumentace:
05/2012 – 06/2012
Realizace:
07/2012 – 08/2012