Obchodní jednotky

Prodejna Salomon Chodov

11/2015

Investor:
AMER SPORTS Czech Republic s.r.o.
Rozsah služeb:
Generální projektant – všechny stupně PD, výkon autorského dozoru, výkon technického dozoru investora
Projektová dokumentace:
08/2015 – 09/2015
Realizace
11/2015 – 12/2015