Bankovní hala
Zádveří
Uzavřená pokladna

Administrativní stavby

Pobočka UniCredit Havelská Praha 1

10/2014

Investor:
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Rozsah služeb:
Generální projektant – všechny stupně PD, výkon autorského dozoru, výkon technického dozoru investora
Projektová dokumentace:
01/2014 – 04/2014
Realizace:
07/2014 – 10/2014