Stavby veřejného prostoru

Obnova cestní sítě Petřín Růžový sad

5/2017

Investor:
Magistrát hlavního města Prahy
Rozsah služeb:
Generální projektant – všechny stupně PD, výkon autorského dozoru, výkon technického dozoru investora
Projektová dokumentace:
03/2016
Realizace:
05/2017