Rekonstrukce

Rekonstrukce Hotelu Savoy

6/2015

Investor:
Evropský investiční holding a.s.
Rozsah služeb:
Generální projektant – všechny stupně PD, výkon autorského a technického dozoru.
Autorská spolupráce s arch. Dmitry Barabash a arch. Anatoly Falkin.
Interiér ve spolupráci s 2paar architektonický ateliér Růžička, akad.arch. Petr Růžička, akad.arch. Jaroslav Šusta
Projektová dokumentace:
12/2014 – 02/2015
Realizace:
01/2015 – 06/2015